Wystawa :Zamek Lubownia jako siedziba zastawu spiskiego” – Pałac Krzysztofory

close