Tadeusz Kościuszko – wydarzenie w ożywionym obrazie 25.03.2017

close